Proeftijd, voor mij niet interessant?!

Bron: Tarik El-Ghani
Wilt u meer weten over Tarik?
Klik dan op zijn visitekaart!


Proeftijd, voor mij niet interessant?!

Al twee jaar werk ik met veel plezier bij AAme adviseurs als salarisadministrateur op de Salarisafdeling. In een oerwoud van wet- en regelgevingen ont zorg ik en adviseer ik inter- en nationale organisaties over de wet- en regelgevingen. Ook nemen medewerkers, voornamelijk expats, contact met mij op als zij vragen hebben over de arbeidsovereenkomst. Een expat is natuurlijk niet bekend met ‘standaard’ clausules, zoals een concurrentiebeding of een proeftijd. Als  expat kan je weleens vragen hebben over de proeftijd, denk hierbij aan… heb ik wel naar mijn proeftijd gekeken bij het tekenen van mijn arbeidsovereenkomst? In de meeste gevallen is, het antwoord vrij simpel. Naar mijzelf kijkend, heb ik ook niet naar de proeftijd in mijn arbeidsovereenkomst gekeken. Ik geloofde dat het wel goed zat want ja, het is een ‘standaard’ clausule en ik blijf zeker voor de lange termijn! 


Wij vereenvoudigen complexe wet- en regelgevingen voor u!


Proeftijd

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst is het voor zowel de werknemer als werkgever verstandig om een proeftijd af te spreken. Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen. Nadat de proeftermijn is verstreken is het niet meer mogelijk om direct op te zeggen tenzij beide partijen samen besluiten om afscheid van elkaar te nemen. Vanwege het feit dat er geen ontslagbescherming geldt, zijn er strenge voorwaarden verbonden aan de proeftijd.


Voorwaarden proeftijd
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst moet de proeftijd en de duur hiervan worden overeengekomen. Zoals eerder vermeld moet een proeftijd aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn:

  • De proeftijd en de duur hiervan moet schriftelijk worden overeengekomen in de arbeidsovereenkomst;
  • Er moet rekening gehouden worden met de maximale termijnen;
    • Een maand: Bij een arbeidsovereenkomst voor een periode langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar. Arbeidsovereenkomsten op basis van een project hebben eveneens een proeftijd van een maand;
    • Twee maanden: Bij een arbeidsovereenkomst voor een periode van twee jaar of langer of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
    • Geen proeftijd: Een proeftijd is niet toegestaan voor arbeidsovereenkomsten korter dan zes maanden;
  • De proeftijd is gelijk voor de werkgever en werknemer;

Een proeftijd begint vanaf de eerste werkdag van de werknemer. Mocht een werknemer eerder beginnen dan de datum van indiensttreding, dan begint de proeftijd vanaf deze datum.

Een proeftijd welke niet voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden is nietig. Dit houdt is dat dit artikel komt te vervallen en dat er geen proeftijd geldt. 

CAO: Is er een CAO van toepassing? Dan kan het zijn er afwijkende afspraken gelden inzake de proeftijd.


AAme; de betrokken adviseur!


Opzeggen tijdens de proeftijd
De arbeidsovereenkomst kan uitsluitend tijdens de proeftijd worden opgezegd. De opzegging geldt alleen als aan de voorwaarde is voldaan dat de werkgever of werknemer voor afloop van de proeftijd heeft opgezegd. Bij opzegging tijdens de proeftijd is het niet verplicht om de reden van opzegging door te geven. Echter dien je de reden wel schriftelijk aan te geven mocht de ander daarom verzoeken.


Opvolgend contract
In beginsel mag er bij een opvolgend arbeidsovereenkomst geen proeftijd overeengekomen worden. Hierop geldt een uitzondering. Krijgt de werknemer een nieuwe functie vanaf het opvolgende arbeidsovereenkomst welke andere vaardigheden en verantwoordelijkheden vergt, dan mag er wel een proeftijd overeengekomen worden.


Tot slot
Vanaf 2020 zal de proeftijd er anders uit gaan zien, maar hier vertel ik je later meer over! Voor nu, kan ik alleen het volgende zeggen over de proeftijd: Ook al is het in mijn ogen een ‘standaard’ artikel, adviseer ik om het toch even door te nemen. Wie weet komt de proeftijd wel eens van pas.