Whitepaper: Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal maatregelen aangekondigd om schijnconstructies bij het werken met buitenlandse arbeidskrachten tegen te gaan. De maatregelen zien onder andere op ontduiking van het wettelijk minimumloon, misbruik van premieafdracht, tegengaan van schijnzelfstandigheid en ontduiking van cao’s. Wilt u weten wat er nu precies gaat veranderen? Download dan de whitepaper!

Download whitepaper

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden en om eventueel contact met u op te nemen naar aanleiding van uw download. Hoe wij precies met uw persoonsgegevens omgaan wordt uitgelegd in ons Privacy Statement.

Bevestig onderstaand dat u akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens.