Download Whitepaper: Het Nieuwe Ontslagrecht

Het wetsontwerp Werk en Zekerheid moet ervoor gaan zorgen dat het flexrecht, het ontslagrecht en de WW worden hervormd. Er staat een heel scala aan wijzigingen in het ontslagrecht op stapel, met welke wijzigingen moet in de dagelijkse praktijk rekening gehouden worden?

Inhoudsopgave

1. Schriftelijke instemming met ontslag

2. Beëindiging met wederzijds goedvinden

3. Bedenktijd

4. Opzegging met een ontslagvergunning

5. Ontbinding door de kantonrechter

6. Geen preventieve toets pensioengerechtigden

7. Transitievergoeding bij ontslag

8. Additionele billijke vergoeding

9. Ketenbepaling
9.1 Afwijkingen

10. Scholingsbeleid

Download whitepaper

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden en om eventueel contact met u op te nemen naar aanleiding van uw download. Hoe wij precies met uw persoonsgegevens omgaan wordt uitgelegd in ons Privacy Statement.

Geef onderstaand aan of wij uw persoonsgegevens mogen opslaan.