Download Whitepaper: Aanpassingen Wet Werk en Zekerheid

Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor economische groei. De huidige arbeidsmarkt voldoet niet aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. In april 2013 sloten het kabinet en sociale partners het sociaal akkoord. Hierin zijn maatregelen afgesproken om de arbeidsmarkt aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Op basis van dit akkoord is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) uitgewerkt...

Inhoudsopgave:

1. Aanpassingen Wet Werk en Zekerheid
1.1 Aanpassingen Flexibele arbeid in 2015
1.2 Wijzigingen ontslag 2015
1.3 Wijzigingen WW 2016

2. Kritiek op de WWZ

3. Asscher oneens met kritiek op WWZ
3.1 Gevolgen

4.  Reparatiewetgeving
4.1 Maatregelen

5. Conclusie

Download whitepaper

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden en om eventueel contact met u op te nemen naar aanleiding van uw download. Hoe wij precies met uw persoonsgegevens omgaan wordt uitgelegd in ons Privacy Statement.

Bevestig onderstaand dat u akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Vul bovenstaande gegevens in om te downloaden.